Geschiedenis

De Ierse Setter Club is een club met een lange geschiedenis gesticht in 1973 door Dhr. Piet Jacobs, eigenaar van de destijds zeer succesvolle Lowfield kennel.
Aanvankelijk maakte de Ierse Setter Club deel uit van de toenmalige Setter Club Belge, als een sectie van die club. Maar tussen de ISC en de Setter Club Belge werden afspraken gemaakt zodat de Ierse Setter Club zijn eigen gang kon gaan zonder inmenging van de moedervereniging, m.a.w. een eigen bestuur, eigen leden, eigen fokreglementen en eigen activiteiten.

Ondertussen is de Ierse Setter Club in het jaar 2000 als een zelfstandige en onafhankelijke rasclub met als stamnummer 1095 erkend door de KMSH en daardoor een rechtstreeks gesprekspartner met KMSH en FCI. Gezien de ontwikkelingen aangaande de Ierse Setter Rood-Wit was het vanzelfsprekend dat de Ierse Setter Club ook deze Ierse Setter onder haar hoede zou nemen (2001) om de belangen ervan te behartigen.
Van bij de aanvang ontwikkelde de Ierse Setter club zich tot een levendige vereniging waarbij de kynologie en de interesse voor de Ierse Setter centraal werden gesteld.

Om de samenhorigheid tussen de leden te verstevigen vond vrij snel de uitgave van een eigen clubblad plaats. Reeds in 1974 trad de toen nog kersverse Ierse Setter club naar buiten met een eigen clubmatch. In de loop der jaren zou deze activiteit uitgroeien tot dé gebeurtenis van het jaar. Eveneens in ’74 werd er gestart met gehoorzaamheidslessen, die heden ten dagen nog steeds gegeven worden. In dat zelfde jaar werd ook onze eerste “rasspeciale” (clubmatch) georganiseerd.

In 1988 kreeg de clubshow een halfbroer of halfzusje erbij: de Jongehondendag. Zoals de naam het laat vermoeden enkel voor jonge Ierse Setters tot 30 maand oud, met de bedoeling een volledig beeld te krijgen van wat uit de fokkerij wordt afgeleverd naar de toekomst toe.
Ook aan de natuurlijke aanleg van onze setters wordt aandacht besteed.

Uiteraard zijn er door de jaren heen kennels verdwenen en nieuwe bijgekomen; enkele van de mensen in de pioniersperiode zijn vandaag de dag nog actief. Ook wat betreft de gezondheid van onze Ieren heeft de club een voorname rol. In 1977 werd de FAC opgericht (FAC = Fok Advies Commissie). Er zijn uiteraard heel veel importen geweest, nieuwe lijnen werden bijgevoegd en uitgeprobeerd, anderen werden afgestoten; kortom de ISC heeft de voorbije jaren  niet stilgezeten en onze Ieren horen bij de besten van wat momenteel op het vasteland te vinden is.
Ongetwijfeld de verdienste van mensen met doorzetting en het resultaat van jarenlang selectief en kritisch fokken wat een kenmerk is van onze Belgische Ierse Setter fokkers.
 
Bij onze materiaalmeester kan u ons lustrumboek + bijlages, geïllustreerd met talrijke foto's, aankopen over de geschiedenis van de Ierse Setter Club.