Info CLAD

CLAD = Canine Leukocyte Adhesion Deficiency of ook gekend als Granulocytopathy.

Het is een immuniteitsziekte, bondig omschreven gaat het over een afwijking waardoor het afweermechanisme van de hond niet correct functioneert. Deze afwijking treft geen volwassen honden maar enkel puppies, waarvan puppysterfte het gevolg is. Clad is geen ziekte die zich op latere leeftijd voordoet. Clad dragers zijn geen zieke honden maar kunnen wel zieke honden vererven. Daarom is het belangrijk Clad DNA te testen.
De FAC heeft de voorbije jaren niet stilgezeten. Ze heeft steeds en zal altijd de evolutie binnen het ras, op welk vlak dan ook, op de voet blijven volgen. Voorbeeld hiervan zijn ongetwijfeld de recente ontwikkelingen en bepalingen i.v.m. CLAD. De FAC heeft steeds de ontwikkelingen hieromtrent gevolgd en was een der eersten, zoniet de eerste Ierse Setter rasclub om meteen dat de DNA test beschikbaar werd (in Zweden en Engeland) dit in te lassen in de fokreglementen. Dit werd in een opperbeste sfeer van samenhorigheid op een spoed-fokkersvergadering met de fokkers overeen gekomen, waardoor vanaf 1.1.2000 het verplichtend was om binnen de ISC enkel te fokken met op CLAD-DNA geteste fokdieren met een overgangsperiode van 5 jaar waarbinnen deze periode nog met dragers (in combinatie met een vrije) mocht gefokt worden. De ISC ondernam samen met de diergeneeskundige universiteit in Gent ook stappen om de DNA test naar België te krijgen.
Vanaf 2005 mag er enkel nog gefokt worden met vrije dieren.