Hartelijk welkom op onze website

Bericht aan de leden van de Ierse Setterclub:

 

Wij wensen jullie het allerbeste voor 2021 en hopen jullie vlug opnieuw te kunnen begroeten. 

Nos meilleurs voeux pour 2021 et nous espérons pouvoir vous acceuillir bientôt.

De nieuwjaarsreceptie op 9 januari kan echter niet doorgaan. 

La réception de Nouvel An ne peux pas avoir lieu. 

 

CORONAMAATREGELEN Update 11/11/2020:

Wegens de nieuwe restricties zullen de lessen tot nader bericht NIET doorgaan!
 

Sint-Hubertus viering van 14 november 2020: AFGELAST!
Fokkersvergadering zal verplaatst worden naar 2021 wegens Corona restricties!

 

Onderzoek naar Osteosarcoom

Mag ik me even voorstellen : mijn naam is Emeline Raemdonck, assistente Clinical Research bij Oncovet Clinical Research (OCR).

OCR is een bedrijf die gespecialiseerd  is in klinische onderzoeken bij zieke gezelschapsdieren en

voornamelijk voor deze die aan kanker lijden.

Osteosarcoom, de meest voorkomende botkanker bij  honden, treft voornamelijk honden van grote rassen of rassen

die een aanleg hiervoor hebben zoals bij de Ierse Setter.

OCR zoekt voor dit  onderzoek 10 volwassen honden waarbij een product zal worden ingeënt dat al zijn effectiviteit bij mensen heeft aangetoond. De honden worden na de inenting gedurende 6 maanden gevolgd op een van de 10 locaties die aan het onderzoek deelnemen.

Alle behandelingskosten worden gedekt door OCR.

De interesse voor hondenbezitters is reëel : OCR biedt gratis toegang tot innovatieve behandelingen. Heet is vaak een therapeutisch alternatief bij het falen van de standaardbehandelingen of bij een therapeutische impasse.

OCR zoekt 10 honden voor een studie

Deze studie biedt de honden die een diagnose kregen van botkanker et niet kunnen geamputeerd worden of waarvoor de eigenaar weigert om tot amputatie over te gaan om toegang te krijgen tot een innovatieve behandeling (botgerelateerde inenting) die een alternatief zal bieden voor de amputatie.

studie van 10 gevallen - bottumoren

Plaats : 10 veterinaire centra in Frankrijk en België

Een inenting gevolgd door een hospitalisatie

3 opvolgingsbezoeken gespreid over 6 maand

Het voordeel van deze studie :

De behandeling wordt betaald door OCR

Voor meer info : email clinique@oncovet-clinical-research.com ref 20-THV-06

Het osteosarcoom bij de Ierse Setter :

Osteosarcoom is de meest voorkomende botkanker bij honden (goed voor 85% van de bottumoren). Het is een van de meest agressieve en kwaadaardige tumoren.

Zowel grote hondenrassen als reuzenrassen hebben hier meer last van dan kleine rassen. En de Ierse Setter voor deze studie in het bijzonder betrokken is.

Het is een aandoening van het appendiculaire skelet (de lange botten van de ledematen) die vooral optreedt na de leeftijd van 3 jaar.

Wat zijn de symptomen ?

Honden met osteosarcoom kunnen de volgende symptomen vertonen :

- progressieve vorm van kreupelheid die na verloop van tijd erger wordt en die slecht reageert op een behandeling met pijnstillers

- soms zwelling van het bot of weefsel naast de bottumor die kan worden waargenomen door een lokale zwelling van de ledemaat (distale radius, proximale humerus van de voorpoten, en meestal bij de knie voor de achterpoten).

Deze kanker is erg pijnlijk voor het dier.

Diagnose ?

- Eerst maakt de dierenarts een botröntgenfoto van de ledemaat. Het radiografisch onderzoek (laesies van botlysis en proliferatie in het metafysaire gebied) en raciale aanleg zijn vaak sterk suggestief voor osteosarcoom en dat kan al voldoende zijn om te beslissen de behandeling uit te voeren.

- Ter bevestiging kan de dierenarts een botbiopsie laten uitvoeren voor een histologische analyse door een laboratorium.

- De dierenarts voert hiervoor ook röntgenfoto's of een borstscan uit en zoekt naar mogelijke longmetastasen : 10 tot 20% van de honden heeft longmetastasen bij een diagnose van osteosarcoom. Zelfs als de uitzaaiingen niet direct zichtbaar zijn bij de eerste beeldvormende onderzoeken, is er bij osteosarcoom een zeer hoog risico op metastasen in de volgende maanden.

Behandeling ?

De behandeling van osteosarcoom heeft 2 doelstellingen :

- de primaire bottumor lokaal wegnemen : chirurgie of radiotherapie als behandeling voor de lokale pijn

- het hoge risico op metastasen voorkomen (medische behandeling met chemotherapie, radiotherapie of innovatief product).

De chirurgische behandeling bestaat uit:

- een amputatie van de ledemaat;

-  of een operatie voor het behouden van de ledemaat bij honden waarbij niet kan worden  overgegaan tot amputatie : verwijdering van het deel van het bot waar de tumor zich ontwikkelde, gevolgd door een vervanging door een metalen prothese.

De chirurgische behandeling verbetert de levenskwaliteit van zieken honden door de pijn te behandelen die gerelateerd is aan de ontwikkeling van de bottumor.

Het voorstel van OCR

OCR stelt voor om honden met osteosarcoom op te nemen in een van haar programma's. De hond krijgt een inenting met een product en wordt gedurende 6  maanden gevolgd. Dit is een innovatieve behandeling, waar de goede tolerantie en werkzaamheid al bewezen werd in de humane geneeskunde.

Alle behandelingskosten worden gedekt door OCR en de hond wordt gecontroleerd door een specialist in de oncologie.

De criteria om deel te nemen :

- volwassen hond van elk ras, leeftijd en geslacht

- hond met de diagnose van bottumor die niet kan worden geamputeerd

- goede conditie

- geen chronische pijn of langdurige pijnstillers

- niet-drachtige en niet-lacterende hond

- geen antikankerbehandeling (chemotherapie of radiotherapie) binnen de 4 weken voorafgaand aan het studieonderzoek.

Er wordt een basisonderzoek uitgevoerd van o.a.

- standaard bloedonderzoeken

- twee röntgenfoto's : een van de geopereerde plaats en een van de borst.

De vervolgconsultaties zullen plaatsvinden op de site van het dichtstbijzijnde dierenartscentrum :

- een inenting van een product gevolgd door ziekenhuisopname

- 3 vervolgbezoeken gedurende 6 maanden (1 na 4 weken, 1 na 8 weken en 1 na 6 maanden).

Denk je dat je  hond baat kan hebben bij dit onderzoek of heb je nog vragen ? Aarzel niet om contact met ons op te  nemen zodat wij u in contact kunnen brengen met onze meldkamer :

clinique@oncovet-clinical-research.com

OCR - Parc Eurosanté - Lille Métropole

80 rue du Dr Yersin - 59120 Loos

   

 

 

                                 Raadpleeg de agenda van de activiteiten 2020                          

 

De Ierse Setter Club is opgericht in 1973 en behartigt de belangen van de Rode & Rood-witte Ierse Setter. Wij organiseren jaarlijks een aantal activiteiten: Rasspeciale, Jongehondendag, field trial wedstrijd & initiatie dagen, strandwandeling, St Patrick’s day, zomerfeest, kynologische activiteit, St Hubertus viering, showlessen en wekelijkse gedrag & gehoorzaamheidslessen.         

De Ierse Setter Club geeft 4 x per jaar het clubblad "De Ierse Setter” uit.
Hebben we uw interesse gewekt kom even kennis maken op één van deze activiteiten of breng eens een bezoekje aan ons ISC terrein

Een gouden raad: als je een Ierse Setter aankoopt, raadpleeg zeker de rasclub!
Voor meer info over Puppy's : klik hier